Oceňování

nemovitostí

Ing.Petra Rosenbaumová

Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
specializace oceňování nemovitostí

Své služby nabízím pro kraj Liberecký, Středočeský a Královehradecký. (okres Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Jičín). V případě dohody však mohu zajet až k Vám.

Sídlím v TURNOVĚ.

Na telefonu: +420 602 380 456

Znalecké posudky, odhady nemovitostí a své služby nabízím jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to pro obor ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí.

Jsem absolventem ČZU v Praze, fakulta provozně-ekonomická, obor systémové inženýrství.

K oboru oceňování nemovitostí mě přivedl můj tatínek Zdeněk Bartoš, který je soudním znalcem od roku 1997. Spolupracuji s ním v jeho praxi od roku 2002. Po ukončení mého studia na univerzitě jsem se systematicky připravovala na svou vlastní praxi. V roce 2008 jsem absolvovala nadstavbový kurz Oceňování nemovitého majetku při Vysoké škole Ambis (původně BIVS) v Praze. Od roku 2007 spolupracuji se společností M&M reality holding, a.s., kde jsem absolvovala kurzy zaměřené na právní problematiku oboru realit.

Oceňování nemovitostí a odhady cen vypracovávám od roku 2009. Nezbytností pro mou profesi je soustavné vzdělávání formou školení a seminářů, které jsou zaměřeny na oceňování a nové informace z trhu nemovitostí.

Jsem členem Spolku soudních znalců České republiky se sídlem v Liberci a jsem členem Komory soudních znalců České republiky se sídlem v Praze.

Splňuji zákonnou povinnost a mám sjednáno pojištění profesní odpovědnosti.

Co oceňuji

Nabízím oceňování nemovitostí

 • rodinné domy
 • rekreační stavby (chaty, chalupy)
 • zemědělské usedlosti
 • byty a nebytové prostory
 • garáže
 • bytové domy
 • komerční objekty (administrativa, provoz, výroba, sklady)
 • pozemky (stavební, zemědělské, lesní, ostatní)
 • trvalé porosty (okrasné, ovocné, lesní)
 • věcná břemena a práva služebnosti

Mé služby

Nabízím vypracování znaleckých posudků a poradenství z realitního oboru.Vypracuji Vám ocenění nemovitostí pro různé účely využití.

 • převod nemovitosti (prodej)
 • vypořádání pozůstalosti (dědictví)
 • darování
 • vypořádání společného jmění manželů SJM
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vklad nemovitosti do majetku firmy
 • restituční nároky a jejich vypořádání
 • zřízení věcných břemen
 • zřízení zástavního práva
 • exekuční a konkurzní řízení
 • insolvenční řízení